Menu

Kritériá pre výber detí navštevujúcich materskú školu od 1. 6. 2020

0 Komentárov


V zmysle nariadení Permanentného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa MŠ – mesta Šamorín,

dočasne – do konca školského roka 2019/2020, resp. do odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19 – obmedzujeme možnosť návštevy materskej školy a režim prevádzky materskej školy.

Do materskej školy môžu od 1.6.2020 prednostne nastúpiť deti:
– rodičov v prvej línii – policajtov, hasičov, zdravotníkov, pedagógov
– oboch zamestnaných rodičov, ktorí nepracujú z domu (potrebné doložiť potvrdením),

Deti rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke, nezamestnaných rodičov, rodiny ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobami nad 60 rokov, alebo s osobami s chronickým ochorením – nastúpia IBA v prípade, že to zriaďovateľ a hygienické pomery umožnia.

MŠ bude môcť vytvoriť skupiny detí max. s počtom 15 detí a za prísnych hygienických podmienok, vrátane sprísneného ranného filtra v prípade podozrenia na ochorenie dieťaťa.

Spôsob preberania/ odovzdávania detí, ako aj pohyb detí a sprevádzajúcich osôb po priestoroch MŠ pri odovzdaní/ preberaní detí bude upravený samostatne.

Rovnako samostatne bude upravená organizácia dňa a dĺžka prevádzky materskej školy.

Upozorňujeme rodičov, aby vo vlastnom zaujme pristupovali k rozhodnutiu prihlásiť / poslať deti do MŠ zodpovedne. Svojim prístupom vytvárate podmienky pre bezpečný pohyb deti v kolektíve.

V prípade zatajenia akejkoľvek rozhodujúcej skutočnosti, alebo nerešpektovania platných usmernení vydaných ústrednými štátnymi orgánmi v súvislosti s COVID 19, vystavujete sa riziku spáchania prečinu šírenia nebezpečnej ľudskej choroby podľa § 163 resp. § 164 Trestného zákona.

Ďakujeme za porozumenie.

Zväčšiť písmo
Kontrast