Menu

Organizačné pokyny k nástupu detí do materskej školy od 1.6.2020

0 Komentárov


 • Prevádzka materskej školy je v pracovné dni od 7.00 do 16.00.
 • Naplánujte si príchod (od 7.00 do 7.45), ale aj odchod (15.00-15.55) do/z MŠ s ohľadom na mimoriadnu situáciu tak, aby ste sa zbytočne nezhromažďovali  v priestoroch MŠ.
 • Odporúčame, aby odovzdávanie a preberanie dieťaťa zabezpečovala osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak je to súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov,
 • Dodržiavajte medzi sebou bezpečné odstupy.
 • Používajte v priestoroch materskej školy rúška.
 • Pripravte si pred prvým nástupom do MŠ potvrdenia o zamestnanosti oboch rodičov.
 • Odporúčame vám, aby ste mali k dispozícii vlastné pero.
 • Pred vstupom do budovy Vám aj Vášmu dieťaťu bude odmeraná telesná teplota (nesmie byť vyššia ako 37,5 °C).
 • Pred vstupom do vnútorných priestorov bude povinná dezinfekcia rúk.
 • V priestoroch šatne sa môžete zdržať maximálne 10 minút.
 • Zabezpečíte pre dieťa 2 rúška, ktoré uložíte do skrinky. Počas pobytu v triede deti rúška nosiť nebudú.
 • Z dôvodu dodržania pitného režimu uložte do skrinky fľašu s vodou, ktorú označíte menom dieťaťa.
 • Dohliadnete na umytie rúk dieťaťa v umyvárni,
 • Pravdivo vyplníte dotazník o zdravotnom stave dieťaťa (pri prvom nástupe a po každom prerušení dochádzky – vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň) a odovzdáte dieťa pedagógov.

V prípade zatajenia akejkoľvek rozhodujúcej skutočnosti, alebo nerešpektovania platných usmernení vydaných ústrednými štátnymi orgánmi v súvislosti s COVID 19, vystavujete sa riziku spáchania prečinu šírenia nebezpečnej ľudskej choroby podľa § 163 resp. § 164 Trestného zákona.

V ČASE MIMORIADNYCH OPATRENÍ SA ZAKAZUJE:

 • Nosiť do MŠ hračky a predmety z domáceho prostredia
 • Nosiť sladkosti a jedlo
 • Organizovať hromadné besiedky a akcie s verejnosťou

Materská škola má od zriaďovateľa zabezpečené stojany na dezinfekciu, bezkontaktné teplomery, hygienické potreby.

Upozorňujeme rodičov, aby vo vlastnom zaujme pristupovali k rozhodnutiu prihlásiť / poslať deti do MŠ zodpovedne. Svojim prístupom vytvárate podmienky pre bezpečný pohyb deti v kolektíve.

Organizačné pokyny v pdf >>>

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

Zväčšiť písmo
Kontrast