Menu

Darujte 2% z dane materskej škole Gazdovský rad

0 Komentárov


Vážení rodičia, aj v tomto zdaňovacom období sa Materská škola Gazdovský rad uchádza o Vašu podporu vo forme 2% z dane.

Vďaka príspevku 2% z dane sa v r. 2018 a 2019 podarilo získať finančný príspevok spolu vo výške 1 551,99 €. Tieto prostriedky boli použité na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu – najmä na nákup interaktívnej tabule a príslušenstva a úhradu učebných pomôcok.

Radi by sme aj v tomto roku získali finančné prostriedky, ktoré budú účelne využité na:

  • skvalitňovanie interiérového vybavenia
  • rozšírenie možností pre voľnočasové aktivity detí
  • nákup učebných pomôcok a obnovu hračiek

Výbor Rodičovského združenia zariadil, aby všetky Vami poukázané prostriedky plynuli priamo na účet Rodičovského združenia v MŠ.

V prípade ochoty darovať 2% z dane MŠ, tlačivo je možné stiahnuť vo formáte pdf >>>

Tlačivo je aktuálne pre rok 2020 (zdaňovacie obdobie 2019). Po stiahnutí možné vyplniť na počítači prostredníctvom programu Adobe Acrobat. Údaje našej materskej školy sú už vyplnené.

Prosíme, nepoužívajte iné staršie formáty tlačív. V opačnom prípade nebudú darované prostriedky materskej škole prípísané.

Prípadné doplňujúce informácie si prosím vyžiadajte od triednych učiteliek.

IČO/SID prijímateľa: 17319617/1250

Názov: Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo: Gazdovský rad 41/37, 931 01 Šamorín
Právna forma: Občianske združenie

Údaje o registrácii príjemcu na stránke Notárskej komory SR >>>

Darovať 2% z dane je možné do konca apríla 2020 do mesiaca po odvolaní pandemickej situácie, ktorá (k 16.9.2020) stále trvá .
Postup na darovanie 2% z dane
nájdete na stránke dvepercenta.sk

Vopred ďakujeme.

Zväčšiť písmo
Kontrast