Menu

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu v roku 2019

0 Komentárov


Materská škola si veľmi váži pomoc a spoluprácu rodičov detí. Vďaka rôznym formám podpory, sponzorským príspevkom, ochote a dobrovoľnej práci, ako aj 2% z dane nezištne prispievate k skvalitneniu prostredia a výchovno-vzdelávacieho procesu detí.

Vďaka podpore rodičov sa v r. 2018 a 2019 podarilo zrealizovať viacero úprav interiéru a exteriéru materskej školy, napríklad strop na spojovacej chodbe, oprava rozvodov vody, predel medzi triedami na prízemí, čističky vzduchu do tried, PVC vo vstupných priestoroch, montáž a úpravu mreží na zabezpečenie skladov, zabezpečenie a montáž tabule na oznamy vo vstupných priestoroch, čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, hračky, knihy, výroba a montáž nových skríň, úprava záhradných lavičiek, úprava pieskovísk.

Formou daru je realizovaná aj tvorba a udržiavanie webovej stránky materskej školy.

Po rekonštrukcii a dostavbe materskej školy bol vďaka aktívnej pomoci rodičov v krátkom čase očistený a upravený interiér a realizovali sa aj brigády na úpravu školského dvora, čo umožnilo bezproblémový štart výučby detí vo vynovených priestoroch.

Z 2% dane sa v r. 2018 a 2019 podarilo získať finančný príspevok vo výške 1551,99 €, ktoré boli použité na skvalitnenie výchovno – vzdalávacieho procesu – najmä na nákup interaktívnej tabule a PC k interaktívnej tabuli v triede Mravčekov, úhradu učebných pomôcok.

Všetkým ktorí sa akoukoľvek formou podieľali a podieľajú na podpore činnosti a aktivít našej materskej školy pre deti patrí naša vďaka.

Radi by sme sa uchádzali o vašu priazeň a podporu aj v r. 2020, okrem iného aj prostredníctvom 2% z dane.

Informácie o možnosti darovať 2% z dane materskej škole prinesieme na internetovej stránke a nástenkách v priestoroch materskej školy v priebehu januára 2020.

Ďakujeme a želáme deťom a rodičom radostné Vianoce a veľa úspechov v novom roku.

Kolektív pracovníkov MŠ Gazdovský rad Šamorín

Zväčšiť písmo
Kontrast