40-vyrocie

Vydarená oslava dňa rodiny a výročia MŠ

Dňa 3. júna sa školský dvor zaplnil rodičmi, aby spolu s deťmi a zamestnancami našej materskej školy oslávili viacero sviatkov a udalostí ktoré pripadli na tento rok.

Deti so svojimi učiteľkami pripravili krátke vystúpenia. Bola možnosť si zašportovať, ale aj prezrieť naše zrekonštruované priestory a výstavu retro hračiek, ktorú pripravili zamestnanci materskej školy v spolupráci s rodičmi.
Podľa odozvy zúčastnených, bolo to veľmi vydarené podujatie a veľké ďakujem patrí všetkým, ktorý sa o to akýmkoľvek spôsobom pričinili.

Niektoré momenty z podujatia sú zachytené vo fotogalérii.

_____________

Z dôvodu zabezpečenia ochrany práv detí je fotogaléria chránená heslom, ktoré je na vyžiadanie u triednych učiteliek. Rovnako im oznámte, ak nesúhlasíte so zverejnením niektorej fotografie.