Menu

Prevádzka materskej školy od 22.3.2021 – bordová fáza Covid automat

0 Komentárov


Materská škola oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa, mesta Šamorín, v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia – Návrat do škôl – MŠ VVŠ SR a zatriedením okresu Dunajská Streda do tzv. bordovej III. fázy varovania Covid automatu,

sa od pondelka 22.3.2021 umožňuje pobyt v materskej škole všetkým deťom, ktoré o to prejavia záujem. Materská škola teda bude fungovať v štandardnom prevádzkovom režime, s obmedzeniami v zmysle usmernenia MŠ VVŠ SR.

Dôležité: Deti ktoré od pondelka 22.3.2021 budú navštevovať materskú školu, je potrebné prihlásiť na stravu do školskej jedálne telefonicky do 19.3. 2021, do 13:00 – tel. kontakt 031 /  562 34 92

Prevádzka MŠ bude za nasledovných podmienok:

1. Musia byť otestovaní všetci zamestnanci materskej školy.
2. Budú otestovaní obaja rodičia dieťaťa, resp. dospelé osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti.
3. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní.
4. Riaditeľka materskej školy resp. ňou poverený zamestnanec, môže vyžadovať od rodiča alebo zákonného zástupcu k nahliadnutiu výsledok testu, alebo jeho prehlásenie na príslušnom tlačive ktoré odovzdá pri nástupe dieťaťa do materskej školy.
5. Rodič vyplní a podpíše príslušné Prehlásenie zákonného zástupcu na predpísanom tlačive >>> – verzia k 8.3.2021 .
6. Rodičia zabezpečia pre deti 2 rezervné rúška, ktoré umiestnia v skrinke svojho dieťaťa v šatni. Zodpovedajú za hygienu rúšok.
7. Rodičia sa v interiéri MŠ pohybujú len v nevyhnutnej miere a v respirátore FFP2.
8. Upozorňujeme rodičov, že v zmysle Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia – tzv. “Covid školský semafor” – vzhľadom k situácii, môže byť u detí vyžadovaný pobyt v rúšku v materskej škole počas celého dňa.

Je v záujme rodičov, aby sami zvážili aktuálnu situáciu s vývojom ochorenia Covid 19 a rozhodli sa o obnovení dochádzky detí do materskej školy za uvedených podmienok.

Zväčšiť písmo
Kontrast