Podujatia pre deti sa aj tento rok vydarili

Deň detí, alebo skôr týždeň podujatí pre deti, sa aj tento rok vydaril nad očakávanie, na čom majú zásluhu všetci zainteresovaní.

Ako sa deťom jednotlivé aktivity páčili, posúďte  sami. Niekoľko momentov z nich sme zachytili vo fotogalérii* >>> ktorú budeme priebežne dopĺňať.

_________________

(* Z dôvodu ochrany práv osôb, fotogaléria je chránená heslom, ktoré je na vyžiadanie u triednych učiteliek. Rovnako im oznámte, ak nesúhlasíte so zverejnením niektorej fotografie.)