Rozlúčka tried Motýlikov a Mravčekov so škôlkou

Blíži sa záver školského roka a s ním aj tradičná rozlúčka s deťmi, ktoré v novom školskom roku nastúpia do základnej školy.

Rozlúčka triedy Motýlikov sa uskutoční v stredu 8. júna 2022 od 15:30 v triede Motýlikov.

Rozlúčka triedy Mravčekov sa uskutoční v piatok 10. júna 2022 od 16:00 v triede Mravčekov.