Nový školský rok 2022 / 2023 sa začne v pondelok 5. septembra

Leto je pomaly za nami a tak dávame do vašej pozornosti, že brány materskej školy v školskom roku 2022 / 2023 sa pre deti otvárajú v pondelok 5.9.2022.

Doba prevádzky materskej školy ostáva nezmenená – od 6.30 do 17.00 hodiny. Nateraz sa neuplatňujú žiadne protipandemické obmedzenia.

V pondelok 5. 9. začne svoju prevádzku aj školská jedáleň pri MŠ.

Novoprijaté deti bude vo vestibule čakať poverená zamestnankyňa, ktorá ich usmerní do tried.

Tešíme sa na vás 🙂 🙂 🙂