Menu

Školský vzdelávací program Bystré hlávky na ceste za poznaním

0 Komentárov


Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, schválený 6. júla 2016, je prvou úrovňou vzdelávacích programov v materských školách stanovený ministerstvom školstva s platnosťou od 1.9. 2016. Jeho obsah je záväzným východiskovým dokumentom na vypracovanie školského vzdelávacieho programu pre všetky materské školy v Slovenskej republike.

Je záväzný pre každodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľky. Pedagogický kolektív MŠ Gazdovský rad v Šamoríne zostavil Školský vzdelávací program pod názvom: „Bystré hlávky na ceste za poznaním.“

Náš školský vzdelávací program vychádza z toho, že detstvo je obdobím poznávania sveta , ktoré je jednak nezámerné- intuitívne, ale aj zámerné- cielené. Cielené poznávanie erudovane ovplyvňuje pedagóg a ponúka deťom priestor na vlastné skúmanie, hravé bádanie a objavovanie. >>> viac