logo-MS-base

Zápis detí do materskej školy od 13. 5. do 17.5. 2019

Riaditeľstvo Materskej školy na Gazdovskom rade 41/37 oznamuje, že v dňoch 13.5 2019 – 17.5.2019 od 8.00 do 16.00 hod. prebehne zápis do materskej školy na školský rok 2019-2020.

Materská škola prijíma deti:

  • Rok pred nástupom do ZŠ (deti 5-6 ročné)
  • Deti s odkladom povinnej školskej dochádzky
  • Deti 3- a viac ročné – zrelé do kolektívu
  • S trvalým pobytom v meste
  • Súrodencov

Prosíme rodičov, aby si pripravili:

Źiadosť si môžu podať všetci záujemcovia, pri zaraďovaní detí do kolektívu budeme postupovať podľa vyššie stanovených podmienok. Nie je preto vylúčené, že sa v konečnom dôsledku umiestnia všetky deti.

Na stiahnutie:
Oznam o prijímacom konaní >>>
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ >>>