Telefonovanie do MŠ

Milí rodičia.

Prosíme Vás, aby ste telefonovali do MŠ ráno do 8.00 hod. a potom až po 10.00 hod. V čase od 8.00-10.00 hod. prebiehajú edukačné aktivity v jednotlivých triedach a dvíhanie telefónov v tomto čase narúša edukačný proces v MŠ.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Vaša MŠ