logo-MS-base

Plánované podujatia v mesiacoch máj a jún 2019

V mesiacoch máj a jún 2019 organizuje materská škola viacero podujatí pre deti. Detailné informácie o plánovaných podujatiach včas zverejníme na webovej stránke, budú zverejnené na nástenkách pri triedach a radi vám ich poskytnú triedne učiteľky.