Menu

Materská škola je zapojená v Školskom programe EÚ

0 Komentárov


Aj v tomto školskom roku sa materská škola úspešne zapojila do Školského programu EÚ (spoločného programu pre ovocie, zeleninu a mlieko), ktorého cieľom je trvalé zvyšovanie podielu týchto výrobkov v strave detí v období kedy sa formujú ich stravovacie návyky. Program je podporený z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR.

Cieľom Školského mliečneho programu je prispieť k zdravému životnému štýlu detí a žiakov prostredníctvom podpory spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v školských zariadeniach. Viac informácií o programe a podmienkach zapojenia do programu na stránke spoločnosti Organika >>>

Školský program pre ovocie a zeleninu je pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny, alebo výrobkov z nich do škôl. Viac informácií o programe a podmienkach zapojenia do programu na stránke spoločnosti Boni Fructi >>>

Zväčšiť písmo
Kontrast