2019-MS-retro-hracky

Máte doma „retro“ hračky? Prineste ich k nám

Milí rodičia a priaznivci našej škôlky.

Radi by sme deťom počas osláv 40. výročia prevádzky našej materskej školy priblížili predmety a hračky, ktoré používali a s ktorými sa hrali ich rodičia a starí rodičia. Dnes sa s obľubou označujú ako „retro“. Napríklad tatrovky, trojkolky, tanky, autíčka, bábiky, detské kočíky, stavebnice, riadiky…

Ak také „retro“ predmety doma máte a ste ochotní nám ich zapožičať za účelom výstavy, boli by sme vám povďační. V prípade záujmu podieľať sa na tomto podujatí, kontaktujte triedne učiteľky detí. Výstava bude realizovaná pri príležitosti osláv 40.výročia založenia materskej školy (3.6.2019).

Poskytnuté hračky a predmety prosíme označiť vašim priezviskom – po výstave vám budú vrátené. Poprosíme predmety na výstavu doniesť do 30.5. 2019

Pretože už neplatí ono známe – až doslúžim, chcem do zberu (☺☺☺). Vopred ďakujeme.