Menu

Bohatý program pre deti k MDD

0 Komentárov


Po roku pani učiteľky pripravili pre deti opäť veľmi zaujímavý program osláv Medzinárodného dňa detí. V týždni od 30.5. sa môžete tešiť na:

30.5.2021 o 14.45 –  divadelné predstavenie v trvaní asi 45 minút. V prípade priaznivého počasia sa uskutoční vonku. Prosíme rodičov, aby svoje dieťa vyzdvihli s ohľadom na trvanie predstavenia až po jeho skončení. Aj tie deti, ktoré pôjdu po obede domov – neoddychujú v MŠ, pozývame na divadlo.

31.5.2021 sú na celý deň objednané skákacie hrady, aby si deti zašantili.

1.6.2021 plánujeme uskutočniť Karneval, ktorý nemohol byť realizovaný počas Fašiangov. Nie je nutná žiadna nákladná maska – dôležitá je účasť detí. Prosíme rodičov o drobné občerstvenie podľa vlastného uváženia – ovocie, slané, alebo sladké (balené) dobroty.

2.6.2021 sú plánované športové a súťažné aktivity primerané veku a schopnostiam jednotlivých tried.

3.6.2022 dopoludnia navštívia MŠ záchranári. Predvedú deťom svoje povolania na troch stanovištiach.

Treba už len veriť v priaznivé počasie, aby sa celý program mohol realizovať tak, ako je naplánovaný 😀😀😀