rodicovske

Rodičovské združenie v utorok 20.9.2022

Vážení rodičia,
dňa 20.9.2022 (utorok) od 17:00 sa v jedálni materskej školy uskutoční plenárne združenie rodičov. Po jeho skončení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia v jednotlivých triedach materskej školy.
Prosíme o vašu účasť bez detí.