Projekt „Skvelá jar so Stromom života 2024“

Úspešný projekt – Zvedavé chrobáčiky objavujú prírodu

Klub Chrobáčiky – Podujatie  23.5.2024

Náš projekt podaný v rámci výzvy grantového kola  Skvelá jar so Stromom života 2024, ktorý vypracovala p. uč. Mgr. Jarmila Pussová vedúca klubu Stromu života pri našej materskej škole – Chrobáčiky, bol pre náš klub schválený.

Celkový rozpočet projektu bol 330€, z toho výška požadovanej dotácie bola 300€.

Cieľom projektu bolo dovybavenie outdoorovej triedy, zrealizovanie aktivít, ktoré budú zamerané na budovanie vzťahu k prírode.

V našej outdoorovej triede – školskej záhrade sme dovybavili už postavený altánok o prvok – exteriérovú kriedovú tabuľu, aby deti aj počas daždivého počasia spoznávali prírodu , nové veci zážitkovým učením. Keďže v blízkosti altánku sú vysadené kvetinové záhony, nakúpili sme pomôcky – kriedové tabuľky, poháriky s lupou, zapichovacie označovacie tabuľky, kriedy.

Dňa 23.5.2024 sme zrealizovali dopoludnie pre naše deti s využitím zakúpených pomôcok, kedy deti  pozorovali hmyz, rastliny, prírodu, skúmali, bádali, sadili, kreslili, precvičili si jemnú motoriku a zaznamenávali svoje objavy pri skúmaní prírody.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže a realizuje občianske združenie Strom  života.

Za nainštalovanie exterérovej kriedovej tabule do altánku ďakujeme p. Ambrusovi a p. Valovi.

Koncepcia projektu je postavená na trvalej udržateľnosti, jeho prínosy sú v systematickom využívaní pomôcok pri práci s deťmi v outdoorovom prostredí, aby sa deti naučili byť vnímavejšími, citlivejšími, trpezlivejšími vo vzťahu k prírode, k sebe a okoliu a aby si deti budovali vzťah k prírode prepájaním cez všetky výchovno- vzdelávacie oblasti.

Fotky z tohto podujatia si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii>>>

„(* Z dôvodu ochrany práv osôb, fotogaléria je chránená heslom, ktoré je na vyžiadanie u triednych učiteliek. Rovnako nám oznámte, ak nesúhlasíte so zverejnením niektorej fotografie.)“