Poníky

Milí rodičia.

Vo štvrtok 15.6. zavítali na dvor našej MŠ poníky. Radosť v detských očiach je vidieť aj v priloženej fotogalérii>>>

„(* Z dôvodu ochrany práv osôb, fotogaléria je chránená heslom, ktoré je na vyžiadanie u triednych učiteliek. Rovnako nám oznámte, ak nesúhlasíte so zverejnením niektorej fotografie.)“