Poďakovanie rodičom a sponzorom

Kolektív MŠ ďakuje p. Šebekovi a firme Stone Trade za dovoz riečneho kameňa. Tento kameň bol dovezený v sobotu 7.10. na dvor našej MŠ počas brigády. Pri prehlbovaní okolia umelého trávnika sa zistilo, že kameň, ktorý tam je, nebude dostačujúci. Dovoz aj kúpu kameňa zorganizoval rodič a týmto mu patrí veľká vďaka. Takisto aj ostatným, ktorí prispeli k zveľadeniu školského dvora, či už na spomínanej brigáde alebo pomohli iným spôsobom.