Menu

Informácie o prevádzke školskej jedálne

0 Komentárov


Všeobecné informácie o stravovaní detí, pravidlách prevádzky školskej jedálne a jedálne lístky nájdete v sekcii Stravovanie.

V jednotlivých podstránkach tejto sekcie nájdete informácie o organizácii školskej jedálne, podmienkach odhlasovania zo stravy ako aj ďalšie informácie.

Pravidelne je zverejňovaný aj jedálny lístok, spravidla v týždňových intervaloch (spravidla v piatok popoludní na nasledujúci týždeň).

Poplatky za stravovanie ako aj ďalšie poplatky sú určené zriaďovateľom MŠ – mestom Šamorín. Pre rok 2019 boli stanovené tri kategórie poplatkov podľa veku dieťaťa, resp. sociálnej situácie rodiny. Viac informácií v sekcii Poplatky

Zväčšiť písmo
Kontrast