logo-2021

Závery z rodičovského združenia

Vážení rodičia,

  • na plenárnom Rodičovskom združení bol odsúhlasený členský poplatok 40 € na dieťa. Prosíme si ho uhradiť triednym učiteľkám do 31.10.2022
  • Do 31.10.2022 je potrebné preštudovať ( textovú podobu v šatniach, alebo na stránke MŠ) školský a organizačný poriadok materskej školy. Jeho preštudovanie a akceptovanie potvrdiť podpisom.

Ďakujeme za spluprácu