logo-MS-base

Úpravy v školskom a organizačnom poriadku materskej školy v súvislosti s COVID 19

Vážení rodičia,

dôrazne vás žiadame, aby ste sa pred začiatkom školského roka oboznámili s úpravami v školskom a organizačnom poriadku materskej školy, ktoré sa týkajú najmä prevádzky materskej školy a bezpečného pobytu vašich detí, v súvislosti s obmedzeniami vyvolanými COVID 19.

Jedná sa o výber ustanovení školského poriadku  >>>

Vo vlastnom záujme sa prosím oboznámte aj so samotným školským poriadkom a jeho dodatkami >>>