Menu

Úprava pravidiel pre prevádzku MŠ od 15. 6. 2020

0 Komentárov


Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa §150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení, a v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4738/2020 z 9. júna 2020, sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2020/12033-A2110 z 28. mája 2020 a
s účinnosťou od 15. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách.

Od pondelka 15.6.2020 môžu pri rešpektovaní kapacitných možností materskej školy nastúpiť všetky deti. Prevádzka MŠ bude organizovaná dopoludnia v 4 triedach a popoludní v 3 triedach, pričom triedy budú podľa potreby spájané.

Žiadame rodičov, aby:
1. Dodržiavali prevádzkovú dobu materskej školy –  od 6.30 do 16.30. hod
2. Vstupovali do všetkých priestorov materskej školy výhradne v rúškach.
3. Zabezpečili deťom 1 rúško do skrinky.
4. Zaplatili školné za mesiac jún bezodkladne – najneskôr do 18.6.2020.
5. Napriek uvoľneným opatreniam rešpektovali hygienické odporúčania, ktoré zabezpečujú plynulý a bezproblémový pobyt detí v MŠ.

Dôrazne upozorňujeme zákonných zástupcov, sprevádzajúce osoby a žiakov:

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Všetky ostatné informácie, prípadne ďalšie usmernenia budú zverejnené na webovej stránke mesta a webovej stránke materskej školy.

Ďakujeme za spoluprácu.

Zväčšiť písmo
Kontrast