logo-2021

Príspevok na činnosť rodičovského združenia treba uhradiť do 31.10.2022

Vážení rodičia,
na plenárnom Rodičovskom združení v septembri 2022 bol odsúhlasený členský poplatok 40 € na dieťa. Prosíme si ho uhradiť triednym učiteľkám najneskôr do 31.10.2022.

Ďakujeme za porozumenie