Menu

Úhrada príspevkov na činnosť RZ a ďalšie oznamy rodičom

0 Komentárov


Vážení rodičia, dávame do vašej pozornosti nasledovné oznamy týkajúce sa rodičovského združenia ale aj organizácie činnosti v materskej škole:

  • Na plenárnom Rodičovskom združení bol odsúhlasený členský poplatok v tomto školskom roku vo výške 30 € na každé dieťa. Prosíme uhradiť poplatok triednym učiteľkám do 31.10.2021
  • Do 31.10.2021 je potrebné preštudovať si školský a organizačný poriadok materskej školy (textovú podobu v šatniach, alebo elektronickú na webovej stránke MŠ (v časti O materskej škole –  Dôležité dokumenty >>>)) .
    Jeho preštudovanie a akceptovanie prosíme potvrdiť podpisom na zoznam v šatniach.
  • Na žiadosť niektorých rodičov bol zverejnený aktualizovaný rámcový denný rozvrh aktivít v materskej škole – v pdf aj prehľadnej tabuľkovej podobe ho nájdete v časti Naše aktivity – Denný rozvrh >>>
  • Počas triednych združení rodičov, ktoré sa konali 13. septembra 2021, vzniesli niektorí rodičia otázky, týkajúce sa prevádzky a činností všetkých tried materskej školy. Z dôvodu situácie nebolo ZRPŠ plenárne, prinášame preto tieto otázky a odpovede na ne prostredníctvom priloženého súboru v pdf >>> 
Zväčšiť písmo
Kontrast