motyl-200x200

Stretnutie rodičov predškolákov z triedy Motýlikov 1. marca o 16:30

Triedne učiteľky z triedy Motýlikov pozývajú rodičov detí z tejto triedy na triednu schôdzku, týkajúcu sa predškolákov.
Rodičom budú poskytnuté informácie o zápise detí do ZŠ. Stretnutie sa bude konať 1.3.2023 v triede Motýlikov od 16 30 hod. Účasť potrebná!