Menu

Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ v materskej škole za školský rok 2021/2022

0 Komentárov


Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2021 / 2022 poskytuje základný súbor informácií o materskej škole, aktivitách Rady školy a iných poradných orgánoch školy v uplynulom školskom roku. Dokument v pdf >>>