logo-2021

Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ v materskej škole za školský rok 2020/2021

Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020 / 2021 poskytuje základný súbor informácií o materskej škole, aktivitách Rady školy a iných poradných orgánoch školy. Dokument v pdf >>>