Menu

Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ v materskej škole za školský rok 2019/2020

0 Komentárov


Napriek pandemickej situácii život v materskej šklole nezastal. Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2019 / 2020 poskytuje základný súbor informácií o materskej škole, aktivitách Rady školy a iných poradných orgánoch školy.

Dočítať sa možno tiež o zabezpečení plnenia školského vzdelávacieho programu, údaje o počte detí, počte, štruktúre a odbornom raste zamestnancov, údaje o aktivitách školy a prezentácii na verejnosti, realizovaných aktivitách a projektoch, priestorovom a materiálno-technologickom vybavení a ďalšie informácie.

Správa vo formáte pdf  >>>