Menu

Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018 / 2019

0 Komentárov


Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018 / 2019 poskytuje základný súbor informácií o materskej škole, aktivitách Rady školy a iných poradných orgánoch školy, zabezpečení plnenia školského vzdelávacieho programu, údaje o počte detí, počte, štruktúre a odbornom raste zamestnancov, údaje o aktivitách školy a prezentácii na verejnosti, realizovaných aktivitách a projektoch, priestorovom a materiálno-technologickom vybavení a ďalšie informácie. Viac >>>