Spoločné fotenie tried sa uskutoční v stredu 15.6.2022

Tradične pred koncom školského roka sa aj tento rok – v stredu 15. júna 2022 v dopoludňajších hodinách – uskutoční spoločné fotenie tried.

V prípade záujmu, je možné aj:

– fotenie súrodencov / so súrodencami,

– fotenie s kamarátom,

tento záujem je potrebné vopred nahlásiť triednym učiteľkám detí. Cena jednej fotografie je 2 €.