Menu

Prihlasovanie detí do materskej školy prebehne v týždni od 9.5.2022

0 Komentárov


Materská škola dáva do pozornosti rodičom detí, že prijímanie žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022 / 2023 prebehne v týždni od 9.mája 2022 do 13. mája 2022, vrátane.

Prijímanie žiadostí o prijatie prebehne poštou alebo osobne, v uvedený týždeň, doručením vyplnenej a podpísanej žiadosti o prijatie, spolu s lekárskym potvrdením a ďalšími vyžadovanými dokladmi.

Návšteva materskej školy je povinná pre každé dieťa, ktoré do 31.8.2022 dovŕši vek 5 rokov a ešte predprimárne vzdelávanie neabsolvuje.

Ďalšie podmienky a náležitosti potrebné pre prijatie dieťaťa do materskej školy budú zverejnené na webovej stránke materskej školy spolu s príslušnými tlačivami, najneskôr začiatkom mája 2022.