Menu

Prevádzka materskej školy v letných mesiacoch

0 Komentárov


Na základe prejaveného záujmu rodičov, budú v čase od 1.7.2021 do 31.7.2021 v prevádzke 3 triedy –  trieda Motýlikov na 1. poschodí, trieda Mravčekov a trieda Stonožiek. Ranná zberná trieda bude v triede Mravčekov.

Prosíme rodičov, ktorí nenahlásili deti na dochádzku v letnom období, aby vyprázdnili skrinky, pretože v dvoch voľných triedach na prízemí budú umiestnené deti z MŠ na ulici Školská – slovenská a maďarská trieda. V ich budove bude prebiehať rekonštrukcia – stavebné práce, ktoré neumožňujú pobyt detí v ich MŠ.

Deti budú zadelené do skupín, nemusia
byť so svojou triedou, ani učiteľkami, pretože si budú čerpať dovolenky. Prosíme o pochopenie a toleranciu.

V mesiaci august je MŠ zatvorená – mimo prevádzky.

Zväčšiť písmo
Kontrast