logo-2021

Prevádzka materskej školy v decembri 2022

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy bude prerušená od piatka 23. 12. 2022 do nedele 8. 1. 2023, vrátane. Nástup detí do materskej školy po vianočných prázdninách je v pondelok 9.1.2023.

V materskej škole evidujeme vysokú chorobnosť detí, naplánované vianočné besiedky budeme realizovať podľa aktuálnej situácie.

Ďakujeme za porozumenie.