Menu
17
jan 2019
denny rozvrh

Režim dňa – denný poriadok materskej školy

Denný poriadok – prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole je súčasťou školského poriadku. Pri organizácií činností spojených s uspokojením základných fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia. Výchovno – vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem, ktoré sú navzájom rovnocenné. V týchto […]

Category: Aktuality Naše aktivity

Tags:

17
jan 2019
logo-MS-base

Školský vzdelávací program Bystré hlávky na ceste za poznaním

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, schválený 6. júla 2016, je prvou úrovňou vzdelávacích programov v materských školách stanovený ministerstvom školstva s platnosťou od 1.9. 2016. Jeho obsah je záväzným východiskovým dokumentom na vypracovanie školského vzdelávacieho programu pre všetky materské školy v Slovenskej republike. Je záväzný pre každodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľky. Pedagogický kolektív MŠ Gazdovský rad […]

Category: Dôležité dokumenty O materskej škole

Tags:

31
dec 2018
stav 2019

Rekonštrukcia materskej školy na Gazdovskom rade

Materská škola prešla v roku 2018 – 2019 rozsiahlou rekonštrukciou, vrámci ktorej bol výrazne zlepšený technický stav a energetická hospodárnosť budov a došlo aj k rozšíreniu kapacity. Po jej ukončení má  materská škola 5 tried a kapacitu 96 detí. Viac informácií na stránke mesta Šamorín…>>>

Category: Rekonštrukcia 2018-2019

Tags:

31
dec 2018
oznamy rodicom

Oznamy rodičom

V sekcii Oznamy rodičom boli pridané telefónne kontakty na jedn. prevádzky škôlky a kalendár prázdnin v školskom roku 2018/2019. V tejto sekcii boli pridané informácie o poplatkoch za školné, stravné a príspevku na rodičovské združenie v školskom roku 2018/2019. Viac informácií >>>

Category: Oznamy rodičom

Tags:

30
dec 2018
stav 2019

Vitajte na našej stránke

Webová stránka materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským, Gazdovský rad 41/37 Šamorín vznikla s cieľom poskytnúť moderným a efektívnym spôsobom informácie o dianí v škôlke pre rodičov, deti a všetkých priaznivcov a podporovateľov.

Category: Aktuality

Tags: