Menu
18
mar 2019
2019-plavecky-vycvik

Plavecký výcvik pre deti v x-bionic® sphere začína 22. 3. 2019

Oznamujeme rodičom, že plavecký výcvik začína v piatok 22. 3. 2019 a bude sa realizovať každý piatok v dopoludňajších hodinách v x-bionic® aquatic sphere. Poplatok je potrebné zaplatiť na pokladničný blok triednym učiteľkám.

Category: Aktuality

Tags:

15
mar 2019
Komensky 2019

Zmena prevádzky materskej školy dňa 28.03.2019

Oznamujeme rodičom, že dňa 28.03.2019 (štvrtok) bude prevádzka materskej školy skrátená do 12:30 z dôvodu osláv Dňa učiteľov. Prevádzka materskej školy skončí v tento deň obedom. Ďakujeme za pochopenie ☺

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

28
feb 2019
dvor

Od pondelka 4. 3. 2019 všetky deti vo vynovených priestoroch na Gazdovskom rade

Materská škola sa v týchto dňoch kompletne presťahovala späť do vynovených priestorov na Gazdovskom rade. Všetky deti tak od pondelka 4. marca privítame už len v našej budove na Gazdovskom rade 37. Elokované pracovisko v budove Matice slovenskej bolo zrušené. Prosíme aby ste svoje deti privádzali do materskej školy do 8:00, potom sa budova z […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

28
feb 2019
telefon

Pozor – nové telefónne kontaky

Upozorňujeme, že v súvislosti s obnovením plnej prevádzky materskej školy v budove na Gazdovskom rade 37 sa menia aj telefónne kontakty do budovy, resp. pre potreby prihlasovania / odhlasovania detí zo stravy. Viac >>>

Category: Aktuality

Tags:

28
feb 2019
dvor

Úprava školského dvora po rekonštrukcii budovy

Od pondelka 4.3.2019 bude prebiehať úprava dvora MŠ – hrabanie lístia, prestrihávanie živého plota, zberanie drobného stavebného odpadu z trávnika, úpravy pieskoviska, zametanie asfaltovej plochy prípadne ďalšie práce. K dispozícií bude veľkoobjemový kontajner, zložený na parkovisku. Všetci rodičia ktorí sú ochotní pomôcť s týmito prácami, môžu prísť v ktoromkoľvek čase, na dobu podľa svojich možností. […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

07
feb 2019
karneval saso

Karneval v škôlke dňa 20.02. a 05.03.2019

Milí rodičia, dňa 20. 02. 2019 (streda) sa v triede Lienok ,   Včielok  a Motýlikov   uskutoční celodenný karneval. V triedach Mravčekov   a  Stonožiek sa pre vysokú chorobnosť detí uskutoční karneval už v nových priestoroch na Gazdovskom rade dňa 05. 03. 2019 (utorok). Poprosíme obliecť deti do masiek hneď ráno. Ďakujeme

Category: Aktuality Naše aktivity Oznamy rodičom

Tags:

17
jan 2019
menu

Informácie o prevádzke školskej jedálne

Všeobecné informácie o stravovaní detí, pravidlách prevádzky školskej jedálne a jedálne lístky nájdete v sekcii Stravovanie. V jednotlivých podstránkach tejto sekcie nájdete informácie o organizácii školskej jedálne, podmienkach odhlasovania zo stravy ako aj ďalšie informácie. Pravidelne je zverejňovaný aj jedálny lístok, spravidla v týždňových intervaloch (spravidla v piatok popoludní na nasledujúci týždeň). Poplatky za stravovanie […]

Category: Stravovanie

Tags:

17
jan 2019
logo-MS-base

Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2017 / 2018

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 6 pedagogickými zamestnancami a 6 nepedagogickými zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnili 4 učiteľky. V roku 2017 bolo 61 detí v troch triedach v vyučovacím jazykom slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 16 […]

Category: Dôležité dokumenty

Tags: #2017 #dokumenty #škôlka #vzdelávanie

17
jan 2019
denny rozvrh

Režim dňa – denný poriadok materskej školy

Denný poriadok – prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole je súčasťou školského poriadku. Pri organizácií činností spojených s uspokojením základných fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia. Výchovno – vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem, ktoré sú navzájom rovnocenné. V týchto […]

Category: Aktuality Naše aktivity

Tags:

17
jan 2019
logo-MS-base

Školský vzdelávací program Bystré hlávky na ceste za poznaním

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, schválený 6. júla 2016, je prvou úrovňou vzdelávacích programov v materských školách stanovený ministerstvom školstva s platnosťou od 1.9. 2016. Jeho obsah je záväzným východiskovým dokumentom na vypracovanie školského vzdelávacieho programu pre všetky materské školy v Slovenskej republike. Je záväzný pre každodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľky. Pedagogický kolektív MŠ Gazdovský rad […]

Category: Dôležité dokumenty O materskej škole

Tags:

Zväčšiť písmo
Kontrast