Menu

Niektoré usmernenia školskej jedálne k začiatku školského roka 2020/2021

0 Komentárov


  • Školská jedáleň začne svoju činnosť 2.9.2020
  • Na deň 2.9. a nasledujúce dni dieťa na stravu prihlasovať netreba, automaticky budú prihlásené všetky deti, ktoré v školskom roku budú navštevovať materskú školu
  • Deti, ktoré 2.9.2020 alebo v nasledujúce dni do materskej školy nenastúpia, je potrebné zo stravy odhlásiť telefonicky vopred – podľa inštrukcií na stránke alebo nástenke MŠ >>> viac >>>
  • Stravné sa v mesiaci september platí na 2 mesiace vopred – na september a október 2020, následne podľa inštrukcií na stránke.
  • Výška stravného je rovnaká, ako v uplynulom školskom roku, viac informácií v časti poplatky >>>
  • Zápisné lístky treba riadne vyplniť a vrátiť vedúcej ŠJ. Dôležité je správne vyplniť všetky údaje, vrátane IBAN čísla účtu platiteľa, aby bolo možné platby správne spárovať, prípadne vrátiť nespotrebovaný zostatok finančných prostriedkov.
  • Pri platbe do správy pre prijímateľa vždy uveďte meno dieťaťa, za ktoré sa platba realizuje.
  • Kaucia 20 € ako záloha pre “obedy zadarmo” podľa VZN 12/2019 sa v tomto školskom roku nevyberá.
  • Deťom, ktoré kauciu uhradili minulý školský rok a nebola im vrátená, bude zohľadnená vo výške platby za stravné na mesiace september a október.
  • Rovnako zohľadnené budú aj prípadné preplatky u detí, ktorým prostriedky neboli vrátené na konci minulého školského roka.

Viac informácií nájdete v sekcii Stravovanie na stránke materskej školy, alebo na nástenke vo vestibule MŠ.

Ildikó Sándorová, vedúca ŠJ