Menu

Niekoľko organizačno-technických pokynov pre rodičov pred koncom šk. roka

0 Komentárov


Riaditeľka materskej školy:

1, naliehavo prosí všetkých, aby zatvárali pri príchode do MŠ a odchode z nej brány na ZÁVORU z bezpečnostných dôvodov. Z bezpečnostno – preventívnych dôvodov bude od nového školského roka prístup do MŠ výhradne cez malú bránu.

2, oznamuje, že 7.7.2021 o 16. 00 sa uskutoční prvé stretnutie rodičov novoprijatých detí s učiteľkami – v tom čase bude zvýšený pohyb neznámych ľudí v MŠ, aktivity budú organizované tak, aby mali aj rodičia, aj deti svoj priestor a súkromie a navzájom sa nerušili.

3, upozorňuje rodičov, ktorých deti k 1.9. 2021 nastúpia do predškolských tried materskej školy – aby v novom školskom roku neplatili školné – 15 eur mesačne. Podľa VZN mesta Šamorín č. 3/2019 čl. 2 ods. 2 – Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Zväčšiť písmo
Kontrast