Návšteva ZŠ – trieda Motýlikov

Deti z triedy Motýlikov navštívili ZŠ Mateja Bela. Mali možnosť vyskúšať si, ako prebieha vyučovacia hodina v škole. Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii>>>

„(* Z dôvodu ochrany práv osôb, fotogaléria je chránená heslom, ktoré je na vyžiadanie u triednych učiteliek. Rovnako nám oznámte, ak nesúhlasíte so zverejnením niektorej fotografie.)“