Návšteva knižnice

Dňa 16.3. 2023 navštívili deti z našej MŠ mestskú knižnicu Zsigmonda Zalabiho. Fotky z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii >>>

 

(* Z dôvodu ochrany práv osôb, fotogaléria je chránená heslom, ktoré je na vyžiadanie u triednych učiteliek. Rovnako nám oznámte, ak nesúhlasíte so zverejnením niektorej fotografie.)