Menu

Dodatky č. 4 – 6 k školskému poriadku Materskej školy pre rok 2019/2020

0 Komentárov


Pedagogická rada materskej školy prerokovala a schválila s ohľadom na aktuálne potreby a problémy ďalšiu sériu dodatkov k Školskému poriadku materskej školy pre školský rok 2019/20.

Menia, dopĺňajú  a upresňujú sa niektoré ustanovenia v častiach

  • Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy;
  • Úhrada poplatkov za dochádzku do MŠ;
  • Stravné

Školský poriadok s prijatými dodatkami je  záväzný a platný. Odporúčame rodičom, aby sa s nimi, ako aj celým školským poriadkom oboznámili.

Pôvodné znenie školského poriadku >>>
Dodatky č. 1 – 3 k školskému poriadku  >>>
Dodatky č. 4 – 6 k školskému poriadku >>>

Zväčšiť písmo
Kontrast