Menu

Dodatky k školskému poriadku materskej školy

0 Komentárov


Pedagogická rada materskej školy na svojom rokovaní 26.11.2019 prerokovala a schválila dodatky k Školskému poriadku materskej školy. Dňom schválenia uvedené dodatky vstúpili do platnosti. Odporúčame rodičom, aby sa s nimi, ako aj celým školským poriadkom oboznámili.

Pôvodné znenie školského poriadku >>>
Dodatky k školskému poriadku >>>

Zväčšiť písmo
Kontrast