Deň rodiny a fotenie tried v našej MŠ

Milí rodičia.

Dňa 16. 5. 2024 (štvrtok)8:00 hod. príde do našej MŠ fotograf a bude fotiť jednotlivé triedy (spoločná fotka celej triedy).  Prosíme vás, aby ste priviedli svoje ratolesti do MŠ do 7:45 hod.

Zároveň v tento deň organizujeme spoločné popoludnie strávené s vami, ktoré mnohí poznáte už z predchádzajúcich rokov ako „Deň rodiny“. Začíname o 15:30 hod. Prosíme vás, prineste si so sebou predovšetkým dobrú náladu, súťaživého ducha😀 a nejaké občerstvenie (suché pečivo, tyčinky, ovocie, džúsiky atď.). Stanovištia na súťaženie si pripraví každá trieda samostatne.

Ešte jedna informácia pre vás milí rodičia a deti, každá trieda bude mať inú farbu svojho tímu, tak vás prosíme, príďte oblečení vo farbe, ktorá je určená pre vašu triedu. Podrobnejšie informácie vám poskytnú vaše triedne učiteľky.

Včielkyžltá farba

Lienkyčervená farba

Mravčekyzelená farba

Stonožkybiela farba

Motýlikymodrá farba

Tešíme sa na vás.

Kolektív MŠ