Menu

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu v roku 2020

0 Komentárov


Pri príležitosti konca roka 2020, Materská škola Gazdovský rad Šamorín ďakuje všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali a podieľajú na podpore našich činnosti a aktivít pre deti.

Ďakujeme tiež za porozumenie a spoluprácu pri riešení situácie, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou Covid 19. Našou snahou bolo a je udržať chod materskej školy a zabezpečiť pobyt deťom v bezpečnom prostredí.

Želáme deťom a rodičom radostné Vianoce a veľa zdravia a úspechov v novom roku 2021.

Kolektív pracovníkov MŠ Gazdovský rad Šamorín

Zväčšiť písmo
Kontrast